Restaurātoru un kolekcionāru saiets Ikšķilē

1. un 2. septembrī Ikšķilē notiks biedrības “Latvijas Antīko automobiļu klubs” organizētā Senlietu kolekcionāru un restauratoru diena.

Šis ir tradicionāls restauratoru, kolekcionāru un retro lietu cienītāju pasākums. Jau vairāk kā trīsdesmit gadus Latvijas Antīko automobiļu klubs šāda veida saietu divas reizes gadā rīko Ikšķilē. Tā ir iespēja satikt hobija domubiedrus, dalīties pieredzē par dažādu priekšmetu restaurāciju, papildināt savas kolekcijas ar jauniem eksponātiem, vai arī vienkārši iegūt kādu senu sadzīves priekšmetu, gleznu vai vāzi sava mitekļa interjeram. Saietā piedalās dažādu liet krājēji, bez jau minētajām lietām iespējam atrast gan rezerves daļas savam retro automobilim, motociklam vai velosipēdam, gan arī senāku laiku periodiskos izdevumus, kalendārus, grāmatas, rotaļlietas un porcelāna izstrādājumus.

Dalībniekiem atļauts ierasties piektdien sākot no 15.00! Līdz tam teritorija būs slēgta.

Dalības maksa no piektdienas līdz svētdienai – 50 EUR
Dalības maksa no sestdienas līdz svētdienai – 30 EUR

Iebraukšanai teritorijā priekšroka iepriekš reģistrētajiem tirgotājiem.

Vieta tiek uzskatīta par aizņemtu, ja par to ir samaksāts!

Apmeklētāji aicināti sestdien un svētdien jau no agra rīta! Ieeja apmeklētājiem – 1 EUR

Dalībniekiem sazināties ar Agri Šmitu – 29437760, agris.smits@motormuzejs.lv

Tirgotāju reģistrācijas anketa:

ANKETA

Pieteikums "Senlietu un kolekcionāru saietam Ikšķilē"

 

Pārbaude/Verification/проверка

ikskile_karta

 

1 и 2 сентября в Ikšķile, пройдёт день реставраторов и коллекционеров древностей, организованный ассоциацией “Клуб Античных автомобилей Латвии”.
Это традиционное мероприятие для реставраторов, коллекционеров и любителей ретро. Вот уже более тридцати лет Клуб Античных автомобилей Латвии дважды в год, проводит подобные встречи в Ikšķile. Это шанс встретить единомышленников по хобби, обменятся опытом по восстановлению различных объектов, пополнить в свою коллекцию новыми экспонатами, или просто получить старые предметы домашнего обихода, картины или вазы для интерьера вашего жилища. В слёте участвуют коллекционеры различных вещей, помимо утвари, есть возможности найти запасные части для вашего ретро автомобиля, мотоцикла или велосипеда, а также ранние периодические издания, календари, книги, игрушки и изделия из фарфора.

Участники могут прибыть в пятницу с 15:00! До этого времени площадь будет закрыта.

Плата за участие с пятницы по воскресенье – 50 EUR
Плата за участие с субботы по воскресенье – 30 EUR

Место считается занятым, если оно было оплачено!

Посетители приветствуют в субботу и воскресенье уже с раннего утра! Вход для посетителей – 1 EUR

Участникам просьба контактировать с Agris Šmits – 29437760, agris.smits@motormuzejs.lv

Чтобы улучшить качество организации рынка и обеспечить основу для будущего использования, чтобы заранее забронировать место, заполните анкету:

ANKETA

Pieteikums "Senlietu un kolekcionāru saietam Ikšķilē"

 

Pārbaude/Verification/проверка

ikskile_karta
© 2013 Pony&Smith