Priecīgus Ziemassvētkus un laimīgu Jauno gadu!

Latvijas Antīko automobiļu kluba valde novēl visiem saviem biedriem, draugiem, atbalstītājiem un pasākumu dalībniekiem gaišus Ziemassvētkus un panākumiem bagātu Jauno gadu!

Arī šis gads mūsu klubam bija pasākumiem, piedzīvojumiem un jaukiem notikumiem bagāts, tādēļ vēlamies pateikt jums visiem lielu paldies par aizvadīto gadu! Pagājušajā sestdienā norisinājās arī ikgadējā AAK gada balle, kurā suminājām veiksmīgākos, darbīgākos un izpalīdzīgākos kluba biedrus. Arī par gatavošanos un balles norisi ir jāizsaka pateicība Andrim un Indrai Šmitiem par klinģeriem, Ronaldam Balgalvim par cītīgo kafijas gatavošanu, mūziķiem par svētku atmosfēru, Helvijam Plaudim par palīdzību svinību zāles sagatavošanā, Rīgas Motromuzeja darbiniekiem, jo īpaši saimnieciskajam dienestam, Ivaram Šenbergam par aktīvo iesaistīšanos izsoles norisē un visiem balles viesiem par dāsno ieguldījumu ziedojumu vākšanā un izsolē – Latvijas Antīko automobiļu kluba biedri akcijai Dod Pieci ziedoja 1050 EUR.

Jaukus svētkus visiem!

© 2013 Pony&Smith