ATKĀRTOTA AAK SAPULCE

Biedrības „Latvijas Antīko automobiļu klubs”  biedru pilnsapulce notiks 2017. gada 11. maijā, BKSB administrācijas ēkā S.Eizenšteina ielā 2.

Biedriem, kas vēl nav veikušie ikgadējo maksājumu, nepieciešams to izdarīt līdz 20.04.2017, pretējā gadījumā jums nebūs tiesību piedalīties balsošanas procesā. AAK biedriem: 50EUR Pensionāriem: 25EUR Biedrība “LATVIJAS ANTĪKO AUTOMOBIĻU KLUBS” Reģ. Nr. 50008001881 A/S SWEDBANK, kods HABALV22 Konta Nr.LV46HABA0551002641178 Aicinām arī nokārtot parādsaistības par 2016. gadu! Dalībnieku reģistrācija 18.30.

DIENAS KĀRTĪBA
Sapulces atklāšana 19.00
Sapulces vadītāja ievēlēšana
Sapulces darba kārtības apstiprināšana
AAK valdes priekšsēdētāja ziņojums par AAK darbību 2016. gadā,
aktualitātes un šī gada plāni.
AAK revīzijas komisijas ziņojums
AAK sekciju aktualitātes. Vārds sekciju vadītājiem.
Debates
Sapulces noslēgums

 

Biedrības „Latvijas Antīko automobiļu klubs” valde.

© 2013 Pony&Smith