Latvijas Antīko automobiļu kluba Padomju Tehnikas sekcijas biedru pilnsapulce

Latvijas Antīko automobiļu kluba Padomju Tehnikas sekcijas biedru pilnsapulce notiks 2019. gada 11. novembrī, BKSB administrācijas ēkā. (S. Eizenšteina ielā 2)

Dalībnieku reģistrācija sākot no 18:30, sapulces sākums 19:00

Dienas kārtība:

1.Sapulces atklāšana 19:00
2.Sapulces vadītāja ievēlēšana
3.Valdes atskaite par 2019.gadu
4.Revidenta ziņojums
5.AAK PTS valdes vēlēšanas
6.AAK Padomes locekļu vēlēšanas
7.Debates un citi jautājumi

Atgādinām, ka valdes vēlēšanās balss tiks ieskaitīta tikai tiem biedriem, kuri ir nomaksājuši biedra naudu par 2019.gadu.

AAK PTS BIEDRA NAUDAS NOMAKSAS KĀRTĪBA.
AAK PTS biedra nauda nomaksājama, to ieskaitot A/S “SWEDBANKA” bankas kontā:
Biedrība “LATVIJAS ANTĪKO AUTOMOBIĻU KLUBS”
Reģ. Nr. 50008001881
A/S “Swedbanka”, kods HABALV22
Konta Nr.LV34HABA0551016471363
Biedra nauda par 2019. gadu 50 eiro, pensionāriem 25 eiro.
Maksājuma uzdevumā norādīt – maksātāja vardu uzvardu, personas kodu, laika periodu par kādu maksājums veikts un AAK biedra kartes Nr.

Ar cieņu,
Padomju Tehnikas sekcijas valde

© 2013 Pony&Smith