Informācija AAK biedriem

Šī gada 11.maijā notiks ikgadējā Latvijas Antīko automobiļu kluba biedru pilnsapulce, tādēļ biedra naudas nepieciešams apmaksāt līdz 27.04.2015

AAK biedriem: 30EUR
Pensionāriem: 10EUR

Lūgums, iespēju robežās, par 2015. gadu biedra naudas maksāt iepriekš izrunātajā, bet vēl nepieņemtajā apmērā:
Biedra nauda: 50EUR
Pensionāriem: 25EUR

Biedrība “LATVIJAS ANTĪKO AUTOMOBIĻU KLUBS”
Reģ. Nr. 50008001881
A/S “Swedbanka”, kods HABALV22
Konta Nr.LV46HABA0551002641178

Aicinām arī nokārtot parādsaistības par 2013. un 2014. gadu.

© 2013 Pony&Smith