Ievēlēta AAK padome un valde

2018. gada 7. maijā norisinājās atkārtotā AAK biedru pilnsapulce.
Sapulcē piedalījās 49 biedri.

AAK padomei izvirzītie kandidāti tika ievēlēti vienbalsīgi:

Edvīns Kulbergs
Linards Zandovskis
Ivars Šenbergs
Raimonds Taukačs
Jānis Dimants
Jānis Lāčaunieks
Artūrs Palanskis
Harijs Gerķis
Nauris Kalvāns

Par AAK padomes priekšsēdētāju ievēlēts Ivars Šenbergs. Padome apstiprina AAK valdi iepriekšējā sastāvā – valdes priekšsēdētājs Agris Šmits, vietnieki Valts Ceplevičs un Tāls Meļķis.

Revīzijas komisijas ievēlēti:
Andris Daugaviņš un Nikolajs Lācis

Sapulcē izskatītie jautājumi un balsojumi:

  • AAK pasākumu plāns 2018. gadam un saņemtie ielūgumi uz citiem pasākumiem
  • “Balsojums par finanšu sadales sistēmas izstrādāšanu” – 1. atturās, 48 par
  • “Balsojums par vienotu sekciju nolikumu izstrādi” – pieņemts vienbalsīgi
  • AAK revīzijas komisijas ziņojums – vienbalsīgi pieņemts
© 2013 Pony&Smith