Atkārtota AAK biedru pilnsapulce

Biedrības „Latvijas Antīko automobiļu klubs” atkārtotā biedru pilnsapulce notiks 2018. gada 7. maijā, BKSB administrācijas ēkā S.Eizenšteina ielā 2.

Biedriem, kas vēl nav veikušie ikgadējo maksājumu, nepieciešams to izdarīt līdz 27.04.2018., pretējā gadījumā jums nebūs tiesību piedalīties balsošanas procesā.

AAK biedriem: 50EUR Pensionāriem: 25EUR

Biedrība “LATVIJAS ANTĪKO AUTOMOBIĻU KLUBS”
Reģ. Nr. 50008001881
A/S “Swedbank”, kods HABALV22

AAK pamatsastāvam: LV46HABA0551002641178

Youngtimer Rally biedriem: LV68HABA0551044812211

Seno Motociklu Sekcijas biedriem: LV17HABA0551044586440

Padomju Tehnikas Sekcijas biedriem: LV34HABA0551016471363

Sporta sekcijas biedriem: LV09HABA0551036103352

 

Dalībnieku reģistrācija 18.30.

DIENAS KĀRTĪBA
 • Sapulces atklāšana 19.00
 • Sapulces vadītāja ievēlēšana
 • Balsu skaitīšanas komisijas ievēlēšana
 • Sapulces darba kārtības apstiprināšana
 • AAK valdes priekšsēdētāja ziņojums par AAK darbību 2017. gadā, aktualitātes un šī gada plāni.
 • AAK sekciju aktualitātes. Vārds sekciju vadītājiem.
 • AAK revīzijas komisijas ziņojums
 • Kandidātu izvirzīšana AAK padomes vēlēšanām.
 • AAK padomes vēlēšanas
 • AAK revīzijas komisijas ievēlēšana
 • Balsošanas rezultātu paziņošana.
 • Debates
 • Sapulces noslēgums

 

Biedrības „Latvijas Antīko automobiļu klubs” valde.

© 2013 Pony&Smith