Atgādinājums AAK biedriem

Aicinām AAK biedrus veikt gada maksu par 2017. gadu!

AAK BIEDRA NAUDAS NOMAKSAS KĀRTĪBA

AAK biedra nauda maksājama, to ieskaitot A/S “SWEDBANK” bankas kontā:

Biedrība “LATVIJAS ANTĪKO AUTOMOBIĻU KLUBS”
Reģ. Nr. 50008001881
A/S “Swedbank”, kods HABALV22
Konta Nr.LV46HABA0551002641178

Maksājuma uzdevumā norādīt – maksātāja vardu uzvardu, personas kodu un laika periodu par kādu maksājums veikts.

Biedra nauda:
AAK biedriem – 50 EUR
Pensionāriem -25 EUR

Ja neesat pārliecināti par saviem iepriekš veiktajiem maksājumiem, rakstiet aak@aak.lv

© 2013 Pony&Smith