AAK SENO MOTOCIKLU SEKCIJAS SEZONAS NOSLĒGUMA PASĀKUMS

AAK SENO MOTOCIKLU SEKCIJAS SEZONAS NOSLĒGUMA PASĀKUMA NOLIKUMS

2018. gada 22. septembrī

Pasākuma organizators, laiks,  norises vieta un programma.

Pasākuma organizators ir Latvijas Antīko Automobiļu kluba Seno motociklu sekcija.

Pasākums notiek 2018. gada 22. septembrī Engures, Mērsraga un Talsu apkārtnē. Pulcēšanas vieta ir kempings “Abragciems” (www.abragciems.lv), tālr. +371 29573418 (pārstāvis Pēteris Davidenko), kas atrodas Engures pagastā, Engures novadā.

Pasākums ir iecerēts kā tradicionāls 1 dienas seno motociklu tūrisma pasākums – izturības brauciens bez laika kontroles, apmeklējot atsevišķus intereses punktus. Rallija distance – aptuveni 120 km.  Rallija vidējais ātrums – 50 km/h.

 

PROGRAMMA

22. septembris

8.00 – 9.45     Reģistrācija un brokastis.

10:00 Starts braucienam maršrutā Abragciems – Engure –– Talsi – Pastende.

11:30 AAK goda biedra Alfrēda Zamocka motosporta ekspozīcijas apskate Pastendes “Jaunupniekos”

13:00 Starts braucienam maršrutā Pastende – Talsi – Laidze – Vandzene – Upesgrīva – Mērsrags – Abragciems.

14:00 pusdienas (vieta tiek precizēta)

17:00 Kopīga grupas fotogrāfijas uzņemšana.

19:00     Vakara saviesīgā daļa ar vakariņām kempingā “Abragciems”.

 

Pasākuma organizatoram, atkarībā no apstākļiem, ir tiesības mainīt pasākuma maršrutu vai starta laikus.

Parkošanās nosacījumi treileriem un transportam, kas nepiedalās pasākumā, tiek noteikts uz vietas – Kempingā “Abragciems”.

Pasākuma dalībnieki, kuri ir nokavējuši reģistrēšanos vai pasākuma startu, var tikt pielaisti pasākumā tikai ar organizatora atļauju.

Pasākuma dalībniekiem netiek izsniegtas maršruta kartes, tikai kartes ar apzīmētu maršrutu un galamērķiem.

 

Pasākuma dalībnieki.

Pasākumā brīvprātīgi piedalās AAK Seno motociklu sekcijas biedri un citi seno spēkratu īpašnieki, vietējo un ārvalstu klubu, biedrību un nodibinājumu biedri, kuri pēc pieteikuma anketas nosūtīšanas, saņēmuši AAK apstiprinājumu dalībai un ir samaksājuši dalības maksu pilnā apmērā.

Pasākumā ir aicināti piedalīties arī dalībnieku ģimenes locekļi.

 

Pasākumā izmantojamie spēkrati un ekipējums.

Pasākumā piedalās motocikli un motorolleri, kas ražoti laika periodā no 1905. gada 1. janvāra līdz 1988. gada 31. decembrim ar kubatūru vismaz 125 cm³ un kas ir pielaisti satiksmei pa koplietošanas ceļiem, saskaņā ar Latvijas Republikā pastāvošo likumdošanu, proti, moto tehnika, kurai ir atbilstoša valsts reģistrācijas numura zīme un spēkā esoša obligātā civiltiesiskā apdrošināšanas polise.

Attiecīgā spēkrata vadītājam ir jābūt spēkā esošai attiecīgās kategorijas transporta līdzekļa vadītāja apliecībai.

Dalībniekiem jābūt tērptiem motociklistiem atbilstošā apģērbā. Ieteicams motocikla laikmetam atbilstošs apģērbs. Braukšanas laikā motociklistiem jābūt galvā aizsprādzētām  ķiverēm (kara laika tērauda ķiveres netiks uzskatītas par atbilstošu ekipējumu). Nav atļauti komiski apģērbi, kā arī nav atļauti šorti, krekli ar īsām rokām un nepiemēroti apavi. Uz motocikliem nav atļautas uzlīmes/reklāma, kas neietilpst oficiālajā pasākuma atbalstītāju sarakstā.

Katram motociklam tiek piešķirts savs kārtas numurs. Šim kārtas numuram ir jābūt piestiprinātam motocikla priekšpusē.

Pasākuma organizators, atkarībā no pieteikušos dalībnieku skaita un motociklu vecuma diapazona, ir tiesīgs sadalīt dalībniekus grupās, ievērojot šādu sadalījumu pa gadiem:

 

B – (VETERAN) spēkrati veterāni, kas izgatavoti no 1905. gada 1. janvāra līdz 1918. gada 31. decembrim.

C – (VINTAGE) “Vintidž” spēkrati, kas izgatavoti no 1919. gada 1. janvāra līdz 1930. gada 31. decembrim.

D – (POST-VINTAGE) “post Vintidž” spēkrati, kas izgatavoti no 1931. gada 1. janvāra līdz 1945. gada 31. decembrim.

E – (POST-WAR) pēckara spēkrati, kas izgatavoti no 1946. gada 1. janvāra līdz 1960. gada 31. decembrim.

F - spēkrati, kas izgatavoti no 1961. gada 1. janvāra līdz 1970. gada 31. decembrim.

G – spēkrati, kas izgatavoti no 1971. gada 1. janvāra un kuru vecums ir vismaz 30 gadi.

 

Katrs no pasākuma dalībniekiem ir pats personīgi atbildīgs par to, lai tā spēkratam būtu izieta tehniskā apskate (nepieciešama motocikliem, kas ražoti pēc 1944. gada 31. decembra).

 

Reģistācija un dalības maksa.

REĢISTRĀCIJA

 
  • MOTOCIKLS/MOTORCYCLE

  • DALĪBNIEKS/DRIVER

  • Līdzbraucēji un atbalstītāji/Passangers and supporters

  • DALĪBAS VEIDS

 

Pārbaude/Verification

Dalības maksa AAK SMS biedriem, kuri ir samaksājuši biedra naudu par 2018. gadu, ir EUR 20,-

Dalības maksa pārējiem pasākuma dalībniekiem ir EUR 30,-

Dalības maksa pasākuma dalībnieku ģimenes locekļiem vai pasažieriem ir 20,- EUR.

 

Dalības maksā ir iekļauts:

- brokastis Kempingā “Abragciems” 22.09.;

- vakariņas Kempingā “Abragciems” 22.09.;

- brokastis Kempingā “Abragciems” 23.09.

 

Dalības maksā nav iekļauts:

- naktsmītne Kempingā “Abragciems”;

-  dalībnieku personiskā medicīniskā un nelaimes gadījumu apdrošināšana;

- degviela;

- pusdienas 22.09.

 

Naktsmājas: 

Katram no dalībniekiem, kurš pēc pasākuma nedodas mājās, bet vēlas pa nakti palikt kempingā “Abragciems”, ir iespēja vienoties ar kempinga vadību par naktsmītni, pēc saviem ieskatiem izvēloties auto / telts vietu vai kempinga mājiņu. 

Kempinga tālr. +371 29573418 (pārstāvis Pēteris Davidenko)

Dalībnieki līdz 10.09.2018. (ieskaitot) aizpilda pieteikuma anketu www.aak.lv mājas lapā.

Pēc apstiprinājuma saņemšanas, bet ne vēlāk kā līdz 15.09.2018. (ieskaitot), dalības maksa ir iemaksājama šādā Biedrības “LATVIJAS ANTĪKO AUTOMOBIĻU KLUBS”, reģ. Nr. 50008001881, A/S “Swedbank”, kods HABALV22, kontā LV17HABA0551044586440, maksājuma uzdevumā norādot:

“Par dalību SMS 2018. gada sezonas noslēguma pasākumā, dalībnieka vārds, uzvārds””.

 

Pieteikto dalībnieku maiņa ir atļauta.

Mainīties ar motocikliem pasākuma laikā dalībniekiem ir atļauts, iepriekš informējot par to pasākuma organizatorus.

 

Kārtība un drošība pasākumā.

Pasākuma dalībniekiem, kuri uz pasākumu būs ieradušies ar neatbilstošu ekipējumu, pasākumā piedalīties būs liegts.

Pasākuma organizatora norādījumi, kas attiecas uz tehnikas novietošanu, apkopi, iedarbināšanu un braukšanas kārtību ir obligāti visiem dalībniekiem.

Nav atļauta agresīva braukšana. Pasākuma dalībnieki ir paši personīgi atbildīgi par iespējamiem administratīvajiem sodiem, kuri tiem var tikt piemēroti pasākuma laikā par pārkāpumiem ceļu satiksmē vai pašvaldību saistošajos noteikumos no valsts un / vai pašvaldības iestāžu puses.

Gados jaunāku un modernāku motociklu braucējiem jāpiedomā pie savas uzvedības uz ceļa, braucot grupā kopā ar vecākiem motocikliem. Jāuzmanās no straujas bremzēšanas, ja aiz jaunāka motocikla brauc krietni vecāks motocikls ar daudz garāku bremzēšanas ceļu, arhaiskāku bremžu sistēmu vai siksnas pievadu.  Jāatceras, ka arī vecāka gada gājuma braucējam pat uz modernāka motocikla var būt vēlāka reakcija, līdz ar to viņš var nepaspēt nobremzēt vai izvairīties no sadursmes, ja priekšā braucošais motocikla vadītājs strauji nobremzējis.

Ekipāžas vadītājs ir atbildīgs par savas ekipāžas pasažieru rīcību visā pasākuma laikā.

Pasākuma laikā ekipāžām aizliegts darbināt savus spēkratus bez uzaicinājuma, kā arī braukāt pasākuma rīkošanas teritorijā nesaskaņojot savu rīcību ar organizatoru.

Apstāšanās vietās, motocikli iespēju robežās jānovieto augošā starta numuru secībā. Dalībnieki ir personīgi atbildīgi par savu drošību un vides aizsardzības noteikumu ievērošanu. Dalībnieki ir personīgi atbildīgi par līdzbraucēju uzvedību. Dalībnieki ir informēti, ka tās nav ātrumsacensības un viņiem pasākuma laikā jāievēro satiksmes drošības un ceļu satiksmes noteikumu prasības.

Dalībnieki apņemas nelietot alkoholu vai citas apreibinošās vielas līdz pasākuma finišam un spēkratu novietošanai norādītajā stāvlaukumā.

Organizators ir tiesīgs jebkurā laikā pārtraukt dalībnieka dalību pasākumā (diskvalificēt dalībnieku), ja netiek ievēroti vai tiek rupji pārkāpti sabiedriskās kārtības un drošības noteikumi.

Dalības maksa netiek atmaksāta. Organizatori patur tiesības veikt izmaiņas Nolikumā un nomināciju sarakstā.

Organizators ir tiesīgs atteikt konkrēta dalībnieka dalību, nepaskaidrojot atteikuma iemeslus.

Pasākuma dalībnieki ar vecākajiem un lēnākajiem motocikliem startē pirmie. Starts tiek dots starta numuru kārtībā pēc distances tiesneša norādījuma.

Rallijā kategoriski aizliegts apdzīt priekšā braucošo motociklistu pa labo pusi. Bez vajadzības ieteicams neapdzīt citus rallija braucējus.

Vēlams braukt rindā viens aiz otra, nevis pa pāriem.

Ja spēkratam gadījusies tehniska kļūme un tālāk braukt nav iespējams, dalībniekam ir jāsazinās pa telefonu ar pasākuma organizatoru, jāpaziņo sava atrašanās vieta un jāgaida tehniskās palīdzības ierašanās, nemainot atrašanās vietu.

 

Informatīvā un Tehniskā palīdzība.

Visa veida organizatoriskie jautājumi par pasākumu, tālr. +371 29268010, organizatoru pārstāvis Jānis Lāčaunieks.

Tehniskās palīdzības uz ceļa tālruņa numurs tiks izsniegts katram pasākuma dalībniekam pirms starta, 22.09. rītā.

Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests tālr. 113.

Valsts policija tālr. 110.

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests tālr. 112.

 

Cita informācija

Dalībniekiem, kuri uz pasākuma norises vietu vēlas ierasties jau 21. septembra vakarā, patstāvīgi veic naktsmāju rezervāciju pa tālr. +371 29573418 (pārstāvis Pēteris Davidenko)

DALĪBNIEKI

Nr Pilots Tehnika Gads
1 Artūrs Palanskis BMW R35 1949
2 Guntis Liepaskalns Čezeta + PAV 40 1963
3 Francis Kučinskis Čezeta + PAV40B 1962
4 Jānis Lāčaunieks Iž Planeta Sport 1974
5 Edvīns Labeckis MZ BK350  1957
6 Roberts Ramba Harley-Davidson E61 Knucklehead  1937
7 Viesturs Alberings AJS K3 1928
8 Aleksandrs Ziemelis M72M IRBIT 1959
9 Aldis Kārkliņš Jawa Californian 1967
10 Arvis Ozoliņš Jawa 250 353 1958
11 Andis Didžus BMW R35 1947
12 Olivers Puķins KMZ K750 1962
13 Guntis Brūns BMW R4 1936
14 Edgars Vanags BMW R20 1938
15 Edmunds Nitišs Jawa Type 361 sport 1961
16 Andris Kivlinieks Harley Davidson WLA 1942
17 Nils Mediņš Jawa Perak 11 1947
18 Andris Mediņš BMW R35 1950
19 Eva Mediņa CZ 175 1988
20 Dainis Kāposts Pannonia+Duna T5 1965
21 Māris Vīgants BMW R90 1974
22 Salvis Skore JAWA 250 1969
23 Solvita Skore JAWA 350 1971
© 2013 Pony&Smith