AAK ievēlēta jauna padome un valde

2022. gada 19. decembrī norisinājās AAK biedru pilnsapulce.
Sapulcē piedalījās 72 biedri.

AAK padomei izvirzītie kandidāti tika ievēlēti vienbalsīgi:

Valts Ceplevičs
Nauris Kalvāns
Kristaps Rikāns
Elma Grīnhofa
Ivars Šenbergs
Andris Daugaviņš
Didzis Šteinbergs
Roberts Ramba
Armands Ābele
Kaspars Naglis
Linards Zandovskis
Andris Šmits

Par AAK padomes priekšsēdētāju ievēlēts Ivars Šenbergs. Padome valdei uz balsošanu izvirza Armandu Ābeli, Valtu Cepleviču, Andri Šmitu un Kasparu Nagli. AAK valde ievēlēta sekojošā sastāvā – valdes priekšsēdētājs Valts Ceplevičs, valdes locekļi Armands Ābele un Andris Šmits. 

 

 

© 2013 Pony&Smith