AAK ētikas kodekss

Apstiprināts AAK Padomes sapulcē 22.01.13

 1. Dotā solījuma vai vārda turēšanu bez mānīšanās un viltus uzskatīt par absolūtu prioritāti AAK darbā un biedru savstarpējās attiecībās.
 2. Cienīt AAK biedru darbu, kas veikts bez atlīdzības brīvajā laikā. AAK padomei pielikt pūles biedru darba novērtēšanā, apbalvošanā.
 3. Cienīt kluba vecbiedrus un viņu ieguldījumu AAK izveidošanā.
 4. AAK padomei un valdei veicināt AAK tradīciju uzturēšanu un jaunu tradīciju veidošanu.
 5. Jaunāku spēkratu īpašniekiem respektēt vecākos, braucot kolonnā neradīt draudus ceļa satiksmei, jo vecāki spēkrati nespēj strauji nobremzēt, vecākiem braucējiem var būt lēnāka reakcija. Braukšanā ar senajiem spēkratiem ievērot braukšanas kultūru un manieres.
 6. Neizmantot AAK biedrus un viņu spēkratus savtīgu personisku mērķu sasniegšanai.
 7. Turēt godā AAK, RMM Latvijas valsts karogu un simboliku.
 8. Alkohola un narkotisko vielu reibumā neapmeklēt AAK pasākumus.
 9. AAK pasākumos ierasties savlaicīgi.
 10. Cienīt AAK līdzcilvēku laiku, neizniekot to ar tukšu bezmērķīgu pļāpāšanu.
 11. Cienīt Latvijas motorizācijas vēsturi.
 12. Uzņemties pilnu morālo atbildību par savu rīcību.
 13. Neizplatīt baumas, neapmelot un nediskriminēt AAK biedrus.
 14. Izturēties ar cieņu pret RMM un AAK ekspertiem VS statusa vai FIVA ID kartes kārtošanas laikā.
 15. Attiecībās ar jebkurām fiziskām vai juridiskām personām ieturēt stāju atbilstošu vecākā valsts Vēsturisko spēkratu kluba, FIVAs Nacionālās autoritātes — Latvijas AAK statūtiem un mērķiem. Neļaut diskriminēt FIVAs un Latvijas AAK mērķus , biedrus un to spēkratus.
 16. Interešu konflikta gadījumos AAK biedriem attiecībās ar citām fiziskām vai juridiskām personām ievērot AAK un seno spēkratu kustības prioritātes.
 17. Rupju pārkāpumu gadījumos AAK biedriem liegt iespēju piedalīties vienā vai vairākos nākošajos AAK rīkotajos pasākumos.
© 2013 Pony&Smith
?