AAK Biedru pilnsapulce 2015. gada 25. maijā

Biedrības „Latvijas Antīko automobiļu klubs” atkārtotā biedru pilnsapulce notiks 2015. gada 25. maijā, BKSB administrācijas ēkā S. Eizenšteina ielā 2.

Dalībnieku reģistrācija 18.30.

DIENAS KĀRTĪBA

Sapulces atklāšana 19.00

Sapulces vadītāja ievēlēšana

Balsu skaitīšanas komisijas ievēlēšana

Sapulces darba kārtības apstiprināšana

AAK valdes priekšsēdētāja ziņojums par AAK darbību 2014 gadā,
aktualitātes un šī gada plāni.

AAK sekciju aktualitātes. Vārds sekciju vadītājiem.

AAK revīzijas komisijas ziņojums

Biedra naudas apmaksas termiņi un apmēri

Balsošanas rezultātu paziņošana.

Debates

Sapulces noslēgums

Biedrības „Latvijas Antīko automobiļu klubs” valde.

© 2013 Pony&Smith