AAK atkārtotā pilnsapulce 25. maijā

Biedrības „Latvijas Antīko automobiļu klubs” atkārtotā biedru pilnsapulce notiks 2022. gada 25. maijā, BKSB administrācijas ēkā S.Eizenšteina ielā 16.
Biedriem, kas vēl nav veikušie ikgadējo maksājumu, nepieciešams to izdarīt līdz 20.05.2022.

AAK biedriem: 50EUR Pensionāriem: 25EUR

Biedrība “LATVIJAS ANTĪKO AUTOMOBIĻU KLUBS”
Reģ. Nr. 50008001881
A/S “Swedbank”, kods HABALV22
AAK pamatsastāvam: LV46HABA0551002641178
Youngtimer Rally biedriem: LV68HABA0551044812211
Seno Motociklu Sekcijas biedriem: LV17HABA0551044586440
Padomju Tehnikas Sekcijas biedriem: LV34HABA0551016471363
Sporta sekcijas biedriem: LV09HABA0551036103352

Dalībnieku reģistrācija plkst. 18.30.

DIENAS KĀRTĪBA

  • Sapulces atklāšana 19.00
  • Sapulces vadītāja ievēlēšana
  • AAK valdes priekšsēdētāja ziņojums par AAK darbību 2020.-2021. gadā, aktualitātes, kluba 50 gadu jubileja un šī gada plāni.
  • Kluba statūtu pieņemšana. Ar projektu ir iespēja iepazīties nosūtot pieprasījumu uz šo e-pastu – aak@aak.lv.
  • AAK sekciju aktualitātes. Vārds sekciju vadītājiem.
  • AAK revīzijas komisijas ziņojums
  • Debates
  • Sapulces noslēgums

Biedrības
„Latvijas Antīko automobiļu klubs”
valde.

© 2013 Pony&Smith