ATGĀDINĀJUMS VEIKT BIEDRA NAUDAS APMAKSU

Lūgums veikt ikgadējo biedra naudas apmaksu par 2017. gadu.

AAK konts:
Biedrība “LATVIJAS ANTĪKO AUTOMOBIĻU KLUBS”
Reģ. Nr. 50008001881
A/S “Swedbank”, kods HABALV22
Konta Nr.LV46HABA0551002641178

AAK Padomju Tehnikas Sekcija:
Biedrība “LATVIJAS ANTĪKO AUTOMOBIĻU KLUBS”
Reģ. Nr. 50008001881
A/S “Swedbank”, kods HABALV22
Konta Nr.LV34HABA0551016471363

Biedra nauda – 50 EUR
Pensionāriem – 25 EUR

© 2013 Pony&Smith