AAK biedru pilnsapulce 14. novembrī

Biedrības „Latvijas Antīko automobiļu klubs” biedru pilnsapulce notiks 2014.gada 14.novembrī, BKSB administrācijas ēkā S.Eizenšteina ielā 2.

Dalībnieku reģistrācija 18.00

DIENAS KĀRTĪBA

 • Sapulces atklāšana 18.30
 • Sapulces vadītāja ievēlēšana
 • Balsu skaitīšanas komisijas ievēlēšana
 • Sapulces darba kārtības apstiprināšana
 • AAK valdes priekšsēdētāja ziņojums par AAK darbību 2013 gadā, aktualitātes un nākamā gada plāni.
 • AAK sekciju aktualitātes. Vārds sekciju vadītājiem.
 • AAK revīzijas komisijas ziņojums
 • AAK statūtu jaunās redakcijas pastiprināšana
 • Kandidātu izvirzīšana AAK padomes vēlēšanām.
 • AAK padomes vēlēšanas
 • Balsošanas rezultātu paziņošana.
 • Debates
 • Sapulces noslēgums

Biedrības „Latvijas Antīko automobiļu klubs” valde.

© 2013 Pony&Smith